Byggesøknad behandlingstid

For å sørge for en kort og smidig saksgang hos kommunen gjennomgår vi en sjekkliste før vi sender inn din byggesøknad til kommunen hvor vi påser at alle nødvendige dokumenter er med i søknaden.

Vi har tett oppfølging med saksbehandlerne i kommunen noe som ofte sørger for en raskere søknadsbehandling.

Kommunene krever svært ofte faglige og godt utførte tegninger. Ved å benytte deg av vår hjelp til de tekniske tegningene kan det bidra til en kortere og smidigere saksgang hos kommune.

Vi sørger for at estetisk redegjørelse (obligatorisk i alle byggesøknader) og andre papirer leveres komplett. 

Dersom du først skal rive gammel bygningsmasse, kan vi også hjelpe deg med rivesøknad til kommunen.

Vi kan hjelpe deg med å fylle ut all søknadsdokumentasjon og stå som ansvarlig søker i ditt prosjekt. 

byggesøknad behandlingstid kan påvirkes
Har du en aktuell sak?
Få gratis vurdering og svar innen 1 virkedag. Send inn skjemaet her:
  • Uforpliktende henvendelse
  • (?)