Byggesøknad og skjematikk - gjort enkelt for deg

byggesøknad

Motta gratis forhåndsvurdering
av din byggesak.

Få gratis vurdering

Å skaffe arkitekthjelp ifm. byggesøknad viste seg ikke helt enkelt. Det var inntil CK Nor Bygg meldte sin interesse. Svært effektiv kommunikasjon + tilfredsstillende pris. Arbeidet ble veldig bra levert, med tegninger som overgikk husets originaltegninger.

- Stig Selberg


Er du usikker på hvilke krav som stilles til søknadsdokumentasjon?

CK Nor Bygg hjelper både privatpersoner og profesjonelle med byggesøknader, arkitekturprosjektering, teknisk tegning og alt annet papirarbeid i forbindelse med både påbygg og nybygg.

Vi har bred erfaring og vet hva som kreves for å utforme din byggesøknad. Vi har ansvarsrett med sentral godkjenning for funksjonene SØK og PRO - Arkitekturprosjektering. Vi kan derfor hjelpe deg med å fylle ut all søknadsdokumentasjon, stå som ansvarlig søker og ansvarlig for arkitekturprosjektering i ditt prosjekt.

Ring oss: 412 66 783

alle elementer i en byggesøknad  

 

Sentralgodkjenning