Søknad om dispensasjon

I byggesaker hvor tiltaket strider mot enten reguleringsbestemmelser, kommuneplan, plan- og bygninsloven, vegloven etc. må det søkes om dispensasjon. Vi hjelper deg med en slik dispensasjonssøknad.

Dersom du er i tvil om du trenger å sende søknad om dispensasjon eller ikke, ta kontakt med oss på 412 46 812 eller send inn skjemaet her.

Vi hjelper deg med både byggesøknad , fullverdig skjema for nabovarsel og alt det andre, så du sparer deg for tid og problemer i etterkant.

Trenger du å sende søknad om dispenasjon?
Få gratis vurdering og svar innen 1 virkedag. Send inn skjemaet her:
  • Uforpliktende henvendelse
  • (?)