Søknad om dispensasjon

I byggesaker hvor tiltaket strider mot enten reguleringsbestemmelser, kommuneplan, plan- og bygninsloven, vegloven etc. må det søkes om dispensasjon. Vi hjelper deg med en slik dispensasjonssøknad.

Dersom du er i tvil om du trenger å sende søknad om dispensasjon eller ikke, ta kontakt med oss på 412 46 812 eller send inn skjemaet her.

Vi hjelper deg med både byggesøknad, fullverdig skjema for nabovarsel og alt det andre, så du sparer deg for tid og problemer i etterkant.

Trenger du å sende søknad om dispenasjon?
Få gratis vurdering. Send inn skjemaet her:
  • Uforpliktende henvendelse
  • (?)