CK NOR BYGG

CK Nor Bygg har for tiden 13 ansatte. Vi arbeider hovedsakelig med byggesøknader og har siden 2013 hatt hovedfokus på rollen som ansvarlig søker. Vi har derfor opparbeidet gode kunnskaper rundt byggesøknadsprosessen og kan garantere deg en rask og smidig saksgang, samt tett oppfølging fra våre byggesaksrådgivere.

De viktigste beslutningene i et byggeprosjekt tas tidlig i prosessen. Det betyr at atkomst, plassering og orientering av hytte / bolig må være optimal når søknaden sendes. Fra 2016 har vi derfor styrket vår kompetanse og utvidet våre tjenester til også å omfatte arkitekturprosjektering, med spesiell fokus på å utnytte tomtens kvaliteter best mulig. 

Sivilarkitekt Paul Henrik Biong har over 30 års erfaring i arkitekt faget, blant annet som arkitekt for Den Norske Turistforening. Som faglig leder er det hans ansvar å samarbeide med kunden for å bidra til gode løsninger og samtidig sikre at søknadsdokumentasjonen er komplett. Alle søknader som forlater huset er derfor kontrollert både av byggesaksrådgiver og av faglig leder.

Vi er et firma med fokus på å yte best mulig service overfor våre kunder. Flere av våre faste kunder er store leverandører i det norske hytte- og ferdighusmarkedet. Vi utarbeider derfor cirka 350 (+) søknader i året. Dette bidrar til at vi hele tiden forbedrer våre rutiner for kvalitetssikring og sørger for at hver sak er dokumentert i tråd med tekniske forskrifter, reguleringsbestemmelser og offentlig saksgang.

Våre byggesaksrådgivere har opparbeidet stor erfaring og kunnskap som kommer din sak til gode. Hver enkelt byggesak får sin egen byggesaksrådgiver som er ansvarlig for oppfølging av din sak og av deg som kunde. Foretakets totale arbeidsmengde reguleres slik at det settes av tilstrekkelig tid til hver sak; våre kunder skal få god oppfølging.

Vi ønsker at du som kunde skal være fornøyd med det produktet vi leverer og at din søknad blir raskt behandlet; når du om kort tid får: «Tillatelse til tiltak» er vi begge fornøyd!

Leif Erlend Hjelmen
Byggesaksrådgiver/
Teknisk tegner
leh@byggsoker.no
+47 484 04 634
Nils Petter Kirkerud
Byggesaksrådgiver/
Teknisk tegner
nilsp@byggsoker.no
+47 412 46 021
Roman Montero
Byggesaksrådgiver/
Teknisk tegner
roman@byggsoker.no
+47 413 56 466

Jeanine Wik
Byggesaksrådgiver
jw@byggsoker.no
+47 900 62 938

Hilde Wang Sveva
Byggesaksrådgiver/ 
Jurist
hilde@byggsoker.no
+47 413 71 653

Silje Kristengård
Kontorleder
post@byggsoker.no
+47 412 66 783

Chris Enoc Cabral
Daglig leder
chris@byggsoker.no
+47 412 46 812

Filip Wik
Byggesaksrådgiver
filip@byggsoker.no
+47 400 19 262

Magnus Meinert
Byggesaksrådgiver/ 
Arealplanlegger
magnus@byggsoker.no
+47 412 30 447

Marit Biong
Kontormedarbeider
marit@byggsoker.no
+47 473 05 601

Sara Katrine Cabral
Byggesaksrådgiver
sara@byggsoker.no
+47 401 62 323

Silje Lamey Wik
Byggesaksrådgiver
silje@byggsoker.no
+47 412 76 161

Paul Henrik Biong
Faglig leder/
Arkitekt M.N.A.L.
paulhenrik@byggsoker.no
+47 901 81 824

Har du en aktuell sak?
Få gratis vurdering. Send inn skjemaet her:
  • Uforpliktende henvendelse
  • (?)