Byggesøknad - gjort enkelt for deg!

CK Nor Bygg har bred erfaring og vet hva som kreves for å utforme din byggesøknad. Gjennom optimaliserte flytprosesser henter vi inn viktig og rett informasjon, tegninger med mer - og utarbeider en søknad som kommunale saksbehandlere setter pris på.

Vi hjelper deg også med estetisk redegjørelse (obligatorisk i alle byggesøknader), skjema for nabovarsel, eventuell søknad om dispensasjon og kommentar til nabomerknader. 

Dersom du først skal rive gammel bygningsmasse, kan vi også hjelpe deg med rivesøknad.

Vi kan hjelpe deg med å fylle ut all søknadsdokumentasjon og stå som ansvarlig søker i ditt prosjekt. 

Byggesøknader

Hos oss får du hjelp med byggesøknader til både nybygg og påbygg. Vi håndterer de fleste størrelser, fra garasjer til store bygg innenfor tiltaksklasse 1.

Teknisk tegning

Vi leverer teknisk tegning til dine behov.

  • Byggesøknad rekkebolig
  • Byggesøknad enebolig
  • Byggesøknad leiligheter
  • Byggesøknad garasje
  • Nybygg
  • Påbygg
  • Endring av fasade
  • Annet
Har du en aktuell sak?
Få gratis vurdering. Send inn skjemaet her:
  • Uforpliktende henvendelse
  • (?)